مدیر بخش سازمان ( OSJD )و ( UIC )

Sayed Zaher Mo…
پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۱۳:۵۷
ARA

Publish Date

Closing Date

Location

کابل- افغانستان

Sorry...This form is closed to new submissions.

لایحه وظایف

 

عنوان وظیفه      : مدیر بخش سازمان ( OSJD )و ( UIC )

وزارت و یا اداره  : اداره خط آهن افغانستان

موقعیت               :  شهرکابل

بخش                   :  ریاست بهره برداری و انتقالات

بست                   : قراردادی

گزارشدهی به      : رئیس بهره برداری و انتقالات

گزارشگيري از    : کارمندان تحت اثر

کود                     :
.......................................................................................................................................

هدف وظیفه   : ایجاد هماهنگی و ارتباطات با سازمان OSJD و اتحادیه  UIC  در امور فعالیت های  خط آهن، تحلیل و بررسی اسناد همکاریهای خطوط آهن OSJD و اتحادیه  UIC  .

............................................................................................................................................

 مسؤلیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان ربع وار، ماهوار و سالانه بخش مربوطه جهت نیل به اهداف اداره خط آهن.
 2. دریافت اسناد واصله از سازمان همکاریهای خط آهن OSJD  و اتحادیه بین المللی خط آهن  UIC و تحلیل و بررسی آن.
 3. ارتباط مستقیم و تامین روابط حسنه و فعال با سازمان همکاریهای خطوط آهن OSJD جهت هماهنگی امور فعالیت های خط آهن.
 4. دریافت مکاتب، پروتوکل ها و طرزالعمل ها در رابطه به خطوط آهن و تحلیل و بررسی امور مربوطه.
 5. ترجمه اسناد و مدارک اداری و تخنیکی از زبان روسی به دری/ پشتو و بر عکس آن.
 6. ترتیب و تنظیم اسناد مربوطه و ارسال آن به سازمان OSJD و اتحادیه UIC .
 7. طی مراحل و اجراآت تمام مکاتب و اسناد که مرتبط به سازمان OSJD و اتحادیه UIC می باشد.
 8. همکاری و سهم گیری فعال در برنامه های معلوماتی که تقویت کننده اهداف و دست آوردهای اداره خط آهن باشد.
 9. همکای و تشریک مساعی برای تحقق اهداف و پروگرام های ریاست بهره برداری و انتقالات.
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف رئیس ومسئولین مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
 11. ترجمه اسناد از زبان روسی و انگلیسی به زبان دری و یا پشتوکه به ریاست بهره برداری و انتقالات مواصلت می نماید و برعکس
  ......................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

 1. درجه تحصیل
  • داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های انجنیری، اقتصاد ، اداره و منجمنت و اداره و تجارت درجات بلند تر در رشته های مذکور ارجحیت داده می شود .
 2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
  • داشتن حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
  • آشنائی با پروگرام های کمپیوتر مانند Word وExcel  .
  • آشنایی و تسلط کامل به لسان روسی و انگلیسی.

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند خلص سوانح، اسناد تحصیلی و تجارب کاری خویش را به ایمیل آدرس hr.recruitment@ara.gov.af  ارسال نمایند. فورم های در خواستی حضوری قابل دریافت نمی‌باشد.

نوت: لطفاً عنوان  بست مورد نظر را در عنوان یا  subject ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.