مدیر بخش سازمان OSJD و UIC اداره خط آهن افغانستان

Sayed Zaher Mo…
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱/۶ - ۱۰:۳
اداره خط آهن افغانستان

Publish Date

Closing Date

Location

کابل-افغانستان

Sorry...This form is closed to new submissions.

لایحه وظایف :
 

عنوان وظیفه       : مدیر بخش سازمان OSJD و UIC اداره خط آهن افغانستان

وزارت و یا اداره  : اداره خط آهن افغانستان

موقعیت            :  شهرکابل

بخش                :  ریاست بهره برداری و انتقالات

بست             : قراردادی

گزارشدهی به      : رئیس بهره برداری وانتقالات

گزارشگيري از    : کارمندان تحت اثر

کود                 :

.......................................................................................................................................

هدف وظیفه   : مدیریت و هماهنگی بخش بهره برداری و انتقالات با سازمان OSJD. و اتحایده  UIC در مورد خط آهن

............................................................................................................................................

 مسؤلیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان ربع وار، ماهوار و سالانه بخش مربوطه جهت نیل به اهداف اداره خط آهن.
 2. دریافت اسناد سازمان واصله از سازمان  OSJD  و اتحادیه UIC و تحلیل و بررسی آن .
 3. ارتباط مستقیم و تامین روابط حسنه و فعال با سازمان همکاریهای خطوط آهن OSJD جهت هماهنگی.

4 . ارتباط مستقیم و تامین روابط حسنه و فعال با اتحادیه UIC  جهت هماهنگی.

5 . دریافت مکاتب، پروتوکل ها و طرزالعمل ها در رابطه به خطوط آهن و اجراآت در زمینه.

6 . ترجمه اسناد و مدارک اداری و تخنیکی از زبان روسی به دری و بر عکس آن.

7 . ترتیب و تنظیم اسناد مربوطه و ارسال آن به سازمان OSJD و اتحادیه UIC جهت نشر در ویب سایت آنها .

8 . طی مراحل و اجراآت تمام مکاتب و اسناد که مرتبط به سازمان OSJD و اتحادیه UIC باشد.

9 . همکاری و سهم گیری در برنامه های معلوماتی که تقویت کننده اهداف و دست آوردهای اداره خط آهن باشد.

10 .همکای و تشریک مساعی برای تحقق اهداف و پروگرام های ریاست بهره برداری و انتقالات.

11 . اجرای سایر وظایف که از طرف رئیس ومسئولین مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

12 . ترجمه اسناد روسی به لسان دری و یا پشتوکه به ریاست بهره برداری و انتقالات مواصلت می نماید و برعکس

 آن از لسان های دری و پشتو به لسان روسی.

......................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

 مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7), (8) و(34) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل
  • داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته انجنیر ، اقتصاد ، علوم اجتماعی و ادبیات

به درجه تحصیل بالاترارجحیت داده میشود.

 1. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
  • داشتن حداقل دوسال تجربه کاری
 2. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
  • آشنائی با پروگرام های کمپیوتر مانند Word وExcel  .
  • داشتن فهم و مهارت کامل به لسان روسی

......................................................................................................................................

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند که سی وی و اسناد خویش را به دفتر منابع بشری، اداره خط آهن افغانستان واقع سرک کابل-جلال آباد، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل، افغانستان تسلیم و یا به  ایمیل آدرس  hr.ara.recruitment@gmail.com بفرستند.

نوت: لطفاً عنوان  بست مورد نظر را در عنوان یا subject ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.