هماهنگ کننده پروژه ساختمان فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات

Kalimullah Sah…
سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳ - ۱۱:۵۰
هماهنگ کننده پروژه

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

Sorry...This form is closed to new submissions.

 

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

هماهنگ کننده پروژه ساختمان فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات

 

بست:

NTA

 

وزارت یا اداره:

اداره خط آهن افغانستان

 

بخش مربوط:

ریاست ساختمان زیربناها

 

موقعیت بست:

کابل/هرات

 

تعداد پست:

1

 

گزارشده به:

آمر نظارت پروژه ها و رئیس ساختمان زیربناها

 

گزارش­گیر از:

 

 

کد بست:

 

 

تاریخ بازنگری:

01/05/1402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف وظیفه:  کنترول، نظارت و مراقبت از تطبیق پروژه های ساختمانی مطابق مشخصات تخنیکی و شرایط قرارداد، مدیریت و جلوگیری از مصارف و زمان اضافی در پروژه ها، هماهنگی و ایجاد ارتباطات موثر با تیم های ساحوی جهت پیشبرد بهتر امور پروژه.

صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تهیه پلان کاری خویش در مطابقت با نیازمندی پروژه ها؛
 2. مدیریت،کنترول و نظارت از تیم مراقبت کننده به منظور تطبیق پروژه های ساختمانی خط آهن در مطابقت با نقشه ها، نورم ها، ستندرد ها، مشخصات تخنیکی و شرایط قرارداد؛
 3. مدیریت و تطبیق پروژه با در نظرداشت امکانات بودجوی،معیاد زمانی، مشخصات تخنیکی و شرایط قرارداد پروژه و حصول اطمینان از جلوگیری مصارف و زمان اضافی در پروژه های خط آهن؛
 4. مراقبت و نظارت به شکل یومیه از تطبیق پروژه ها در مطابقت با پلان کار و شرایط قرارداد؛
 5. حصول اطمینان از تطبیق پروژه طبق نورم ها و ستندرد ها به اساس نتایج تست های انجام شده لابراتواری در پروژه؛
 6. توحید گزارشات یومیه تیم های ساحوی ، ارزیابی و بررسی گزارشات در مطابقت با پلان کاری و بل احجام پروژه ؛
 7. تهیه و ترتیب پلان کار پروژه های ساختمانی خط آهن در مطابقت با میعاد زمانی پروژه های تحت کار؛
 8. بررسی مشکلات ساحوی پروژه و ارایه راهکار های مناسب جهت حل مشکلات پروژه؛
 9. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصالح مطابق به قوانین ،مقررات واهداف اداره؛

وظایف مدیریتی:

   1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی  به منظور رسیدن به اهداف تعین شده پروژه؛
   2. حصول اطمینان از کمیت و کیفیت امور پروژه ها در مطابقت با شرایط قرارداد پروژه ها؛
   3. تهیه و ارایه راپورهای(گزارش) روزانه، هفته وار، ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از پیشرفت فزیکی و مالی پروژه؛
   4. ترتیب و تطبیق برنامه های ارتقای ظرفیت در بخش مدیریت پروژه برای کارمندان اداره در صورت نیاز؛

وظایف هماهنگی:

 • ایجاد هماهنگی و همکاری لازم با تیم مراقبت کننده، شرکت قراردادی،قدمه ولایتی و مدیر پروژه در جریان تطبیق پروژه؛
 • ایجاد ارتباطات موثر و کارا با شرکت قراردادی، تیم مراقبت کننده پروژه جهت انسجام بهتر امور؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری خط آهن، انجنیری ساختمان های ترانسپوتی، انجنیری سیول، و به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ترجیح داده میشود.

تجربه کاری: تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل شش سال برای دارندگان سند تحصیلی لیسانس و پنج سال برای ماستر(با ارایه اسناد مبنی بر انجام کار مرتبط به وظیفه در پروژه های برزگ زیربنائی)؛

مهارت­‌های لازم :

 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری)؛
 • تسلط به زبان انگلیسی ( تحریر و تکلم )؛
 • مهارت‌های کمپوتری دربرنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
 • داشتن توانایی اداره، مدیریت، پلانگذاری وسازماندهی؛
 • آشنایی با مقررات و لوایح مربوط به فیدیک(FIDIC) با ارایه اسناد لازم؛
 • توانایی خواندن و تفسیر اسناد و نقشه های تخنیکی؛
 • آشنایی با نرم افزار های مدیریت پروژه؛

اداره خط آهن افغانستان به منظور شناسائی و جذب افراد شایسته و کارا و سپردن کار به اهل آن به تعداد (7) بست قرار دادی NTA خویش  را از تاریخ (12/7/1445) الی (22/7/1445) برای مدت ده روز کاری به اعلان رقابتی سپرده است.

طریقه کاندید شدن:

تمام واجدین شرایط که علاقمند اشتراک در پروسه های رقابتی این اداره باشند، میتوانند کاپی اسناد تجربه کاری، تحصیلی و تذکره خویش را در یک فایل PDF ضمیمه نموده و همزمان به ایمیل ادرس های ( hr.recruitment@ara.gov.af) و (hr.ara1402@gmail.com ) طور الکترونیک ارسال بدارند.

از تمام کاندیدان محترم تقاضا می‏گردد تا عنوان بست را در درخواست خویش ذکر نمایند.

متقاضیان محترم که سابقه کاری در ادارات امارتی دارند مکلف به ارایه خلص سوانح بروز (ابدت) از واحد اولی اداره که تاریخ آن کمتر از شش ماه نباشد هستند.

کاندیدان محترم که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات امارتی، موسسات و سازمان های بین المللی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه کاپی قرارداد کاری فورم مالیه دهی و تائید شرکت و یا موسسه از مرجع مربوطه میباشند.

هرگاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد میتواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کاری مذکور را غرض ارزیابی به مراجع مربوطه محول نموده و پروسه بعدی الی معلومات لازم به تعویق اندازد.

اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان تائید شده باشد.

نتایج شارت لست، زمان و مکان امتحان و نتیجه امتحان از طریق ایمیل به کاندیدان محترم اطلاع داده خواهد شد.

نوت: درخواستی کاندیدان محترم صرف طور آنلاین جمع آوری میگردد؛