کُد اداره خط آهن افغانستان

شماره

                                 موضوعات

محتویات

    1

کُد کشوری

68

    2

کُد اداره خط آهن افغانستان در ویب سایت OSJD

3344

    3

نام مخفف اداره خط آهن به زبان روسی

APA

    4

نام مخفف خط آهن به زبان انگلیسی

ARA

    5

تاریخ بروز رسانی (ابدیت)  معلومات

20.08.2016

    6

تاریخ کاربرد آن در ساحه عمل

10.09.2016

    7

شخص مسئول ارتباطی در OSJD

محمد مختار "باسر"

 

  7.1

 

تلفون


۰۹۳۳ ۲۳۲ ۲۰ (۰) ۹۳+

۴۲۷۲ ۴۶۲ ۷۸ (۰) ۹۳+

 

   7.2

 

آدرس‌های الکترونیکی

 

operation.rail@ara.gov.af  

osjddesk@ara.gov.af

office@ara.gov.af