اقتصاد دان بست سوم

Sayed Zaher Mo…
شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۴ - ۹:۳۷
ARA

Publish Date

Closing Date

Location

کابل_ افغانستان

Sorry...This form is closed to new submissions.
اقتصاد دان

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم مخصوص درخواستی را از لینک ذیل یا از ریاست منابع بشری اداره خط آهن افغانستان  اخذ نماید و بعد از خانه پری به دفتر منابع بشری، اداره خط آهن افغانستان واقع سرک کابل-جلال آباد، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل، افغانستان تسلیم و یا به  ایمیل آدرس  hr.recruitment@ara.gov.af بفرستند.

نوت: لطفاً عنوان  بست مورد نظر را در عنوان یا subject ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.

Documents

برای دانلود فرم درخواستی اینجا کلیک کنید!