اعلان داوطلبی!

Sayed Zaher Mo…
اداره خط آهن

Publish Date

Closing Date

Location اندخوی_ فاریاب_ افغانستان

فورم شماره: P_01 

عنوان پروژه: دیزاین و اعمار استیشن اندخوی (تعمیر استیشن، پلتفورم، سرک اتصالی و دیوار احاطه)؛

اداره خط آهن افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌کند تا در پروسه داوطلبی "پروژه دیزاین و اعمار استیشن اندخوی (تعمیر استیشن، پلتفورم، سرک اتصالی و دیوار احاطه)"، که دارای نمبر تشخیصیه ARA/1399/NCB/W-004 می‌باشد، اشتراک کنند.

داوطالبان می‌توانند آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، قانون و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا بعد از نشر اعلان تا (22) روز تقویمی ارائه نمایند. 

دریافت شرطنامه از آدرس:

اداره خط آهن افغانستان؛ واقع سرک پل چرخی مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل افغانستان؛ تعمیر جدید، منزل اول، اتاق شماره 33.

 میعاد و شیوه دریافت شرطنامه:

داوطلبا واجد شرایط می‌توانند از ساعت 8:30 صبح تا 03:00 بعد از ظهر، ذریعه فلش میموری شرطنامه را به‌دست آورده و آفرهای خویش را تا تاریخ 18 جوزای 1399 و تا ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب‌الاجل تسلیمی آفرها می‌باشد، تسلیم کنند.

لازم به‌ ذکر است که آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر مبلغ  (2,753,000) دو میلیون و هفت‌صدو پنجاه و سه هزارافغانی به‌شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی می‌باشد.

زمان آفرگشائی: تاریخ 18/3/1399 ساعت 10:00 قبل از ظهر، منزل اول اطاق شماره 30.

جلسه قبل از آفرگشایی، به تاریخ 10/3/1399، روز شنبه ساعت 09:30 قبل از ظهر برگزار می‌شود.

قابل ذکر است که پروژه مذکور از طریق ویب‌سایت اداره تدارکات ملی و ویب‌سایت اداره خط آهن افغانستان به اعلان سپرده شده است.

آدرس: سرک پل¬چرخی مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل- افغانستان.

شماره‌های تماس: 0202320943 & 0773005100

ایمیل آدرس: procurement@ara.gov.af & b.ibrahimi815@gmail.com

 

داوطلبی های بیشتر

یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۸ - ۹:۷ اندخوی_ فاریاب_ افغانستان
Background image

  اعلان داوطلبی!

فورم شماره: P_01 

عنوان پروژه: دیزاین و اعمار استیشن اندخوی (تعمیر استیشن، پلتفورم، سرک اتصالی و دیوار احاطه)؛

اداره خط آهن افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌کند تا در . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۱۷ - ۸:۰ کابل- افغانستان
Background image

اعلان مجدد داوطلبی!

فورم شماره : P-01

عنوان پروژه: اعمار 8 باب پوسته امنیتی مورد نیاز فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات

اداره خط آهن افغانستان، برای بار دوم طی سال مالی 1399، از تمام داوطلبان واجد . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۹:۲۱ کابل-افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی!

فورم شماره: P_01                                  

عنوان پروژه: تهیه و تدارک تیل دیزل نوع (L-02-62) ؛

اداره خط آهن افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه . . .

Back to tenders