آمربودجه بست 3 اعلان مجدد

Sayed Zaher Mo…
شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۰:۲۹
ARA

Publish Date

Closing Date

Location

کابل_ افغانستان

Sorry...This form is closed to new submissions.

 

لایحه وظایف پست‌های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

آمربودجه

 

بست:

3

 

وزارت یا اداره:

اداره مستقل خط آهن افغانستان

 

بخش مربوط:

ریاست مالی وحسابی- معاونیت مالی و اداری

 

موقعیت پست:

کابل

 

تعداد پست:

1

 

گزارشده به:

ریاست مالی و حسابی

 

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر ( مطابق ساختار تشکیلاتی )

 

کد بست:

99-90-6-027

 

تاریخ بازنگری:

8/7/1399

 

       

هدف وظیفه: ترتیب و تنظیم پلان مالی بودجه عادی و انکشافی اداره در هماهنگی با بخشهای مختلف اداره، تقسیمات بودجه، دفاع بودجه عادی و انکشافی، اخذ تخصیصات بودجه منظور شده و طی مراحل قانونی آن درجریان سال و گزارش از وضعیت بودجه و چگونگی مصارف آن

صلاحیت ها و مسوولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تطبیق رهنمود ها و طرزالعمل های بودجوی جهت تقویت و بهبود بخشیدن اجراآت؛
 2. طرح و ترتیب بودجه عادی و انکشافی سالانه اداره؛
 3. کنترول فورمه های تخصیصات و تعدیلات و ارسال آن به ریاست عمومی بودجه وزارت مالیه؛
 4. کنترول و طی مراحل فورمه های تعدیلات حق العضویت سازمانهای بین المللی و ارسال آن به ریاست عمومی بودجه-وزارت مالیه؛
 5. مشوره در قسمت طرح و ترتیب بودجه عادی و انکشافی با رئس مالی وحسابی و ایجاد سیستم فایلنگ منظم و واضح در بخش مربوطه؛
 6. بررسی و سنجش بودجه مالی سالانه شعبات مرکزی و ولایات، ترتیب فورمه های مقایسوی احصائیوی و طی مراحل و همچنان بررسی آن و اشتراک در جلسات بودجوی وزارت مالیه؛

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه؛
 3. مدیریت و مراقبت کارکنان تحت اثر، بمنظور حصول اطمینان از استخدام، رشد، تشویق و آموزش آنها؛
 4. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار؛
 5. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛
 6. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود

وظابف هماهنگی:

 1. هماهنگی و تامین ارتباط با بخش های مربوطه و سایر بخش های مرتبط جهت انسجام بهتر امور.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره و تجارت، مدیریت مالی و حسابی، امور مالی و بانکی، تجارت بین الملل، اداره عامه، پالیسی عامه، اداره و مدیریت، و به درجات بالا تر تحصیلی ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری: داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای دارندگان سند تحصیلی لیسانس.

مهارت‌های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی؛
 2. مهارت‌های کمپوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

 • (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 • (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم مخصوص درخواستی را از لینک ذیل یا از ریاست منابع بشری اداره خط آهن افغانستان  اخذ نماید و بعد از خانه پری به دفتر منابع بشری، اداره خط آهن افغانستان واقع سرک کابل-جلال آباد، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل، افغانستان تسلیم و یا به  ایمیل آدرس hr.recruitment@ara.gov.af  بفرستند.

نوت: لطفاً عنوان  بست مورد نظر را در عنوان یاsubject  ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.

Documents

برای دانلود فورم درخواستی اینجا کلیک کنید!