اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

Sayed Zaher Mo…
ARA, Logo

Publish Date

Closing Date

Location کابل- افغانستان

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که اداره خط آهن وزارت ترانسپورت در نظر دارد، قرارداد اعمار یازده باب پوسته امنیتی مورد نیاز قطعه سوم خط آهن خواف-هرات تحت شماره داوطلبی (ARA/1398/NCB/W-005) را به شرکت ساختمانی و سرک سازی اجمل نور، دارنده جواز نمبر(D-01-1452)، آدرس شرکت، عثمانی مارکیت منزل سوم ناحیه اول، مرکز بلخ-مزارشریف، بلخ افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ (16475795.25) شانزده میلیون و چهارصدو هفتاد و پنج هزارو هفت صد و نود و پنج اعشاریه بیست و پنج افغانی به شمول قیمت احتیاطی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات اداره خط آهن ج.ا.ا واقع سرک پل چرخی مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی /کابل /افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

نوت: قابل ذکر است که اطلاعیه مذکور بعد از بررسی مشکلات تخنیکی برای بار دوم به اعلان داده شده است.

داوطلبی های بیشتر

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۵ - ۱۳:۲۵ کابل-افغانستان
Background image

اعلان مجدد داوطلبی!

فورم شماره : P-01

عنوان پروژه: اعمار 8 باب پوسته های امنیتی مورد نیاز فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات ؛
اداره خط آهن افغانستان  برای بار سوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۷ - ۱۳:۵۰ کابل- افغانستان
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

فورم شماره: P_02

بدینوسیله به تأسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که اداره خط آهن وزارت ترانسپورت در نظر دارد، : تهیه و تدارک تجهیزات دفتری، مبل . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۶ - ۱۳:۳۵
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

برای معلومات بیشتر اینجا کلیک کنید

 

Back to tenders