اعلان داوطلبی!

Sayed Zaher Mo…
ARA

Publish Date

Closing Date

Location کابل_ افغانستان

فورم شماره: P_01                                  

عنوان پروژه: : تهیه و تدارک دو نوع تیل (پطرول و دیزل) مورد ضرورت سال مالی 1400 اداره خط آهن افغانستان؛

اداره خط آهن افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی" تهیه و تدارک دو نوع تیل (پطرول و دیزل) مورد ضرورت سال مالی 1400 اداره خط آهن افغانستاندارای نمبر تشخیصیه شماره داوطلبی: ARA/1400/NCB/G-003 می‌باشد، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی)21( روز تقویمی ارائه نمایند.    

وصول شرطنامه از آدرس:

اداره خط آهن افغانستان، واقع سرک پل چرخی مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل افغانستان، تعمیر جدید منزل اول اطاق شماره 33 از ساعت 8:30 صبح الی 3:30 بعد از ظهر ذریعه فلش میموری به‌دست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ (9) ثور 1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب‌الاجل تسلیمی آفرها می‌باشد صورت می‌گیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر مبلغ  (156,000) یک صد و پنجاه و شش هزار افغانی به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی می‌باشد.

زمان آفرگشائی: 9 / ثور/1400 ساعت 10:00 قبل از ظهر، منزل دوم اطاق جلسات

آدرس: سرک پل­چرخی مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل- افغانستان.

شماره تماس:  0771920846 & 0773005100

ایمیل آدرس ها:

Procurement@ara.gov.af        b.ibrahimi815@gmail.com

داوطلبی های بیشتر

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۹ - ۹:۴۴ کابل_ افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی!

فورم شماره: P_01                                  

عنوان پروژه: : تهیه و تدارک دو نوع تیل (پطرول و دیزل) مورد ضرورت سال مالی 1400 اداره خط آهن افغانستان؛

اداره خط آهن افغانستان از . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۱۹ - ۹:۳۶ کابل_ افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی!

فورم شماره: P_01                                  

عنوان پروژه: 114 قلم مواد تعمیراتی و و سایل برقی مورد ضرورت سال مالی 1400؛

اداره خط آهن افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۵ - ۱۱:۳۵ کابل_ افغانستان
Background image

اعلان مجدد داوطلبی!

فورم شماره: P_01                      

عنوان پروژه: اعمار پلت فورم تخلیه و بارگیری در جوار هنگر موجوده ایستگاه خط آهن روزنک ؛

اداره خط آهن افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت . . .

Back to tenders