اعلان داوطلبی

Sayed Zaher Mo…
اداره خط آهن

Publish Date

Closing Date

Location کابل-افغانستان

فورم شماره P_01:

عنوان پروژه: اعمار و وصل برق تعمیر اداری آمریت خط آهن ولایت قندهار به سیستم برق شهری؛

اداره خط آهن افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار و وصل برق تعمیر اداری آمریت خط آهن ولایت قندهار به سیستم برق شهری؛ دارای نمیر تشخیصیه شماره داوطلبی: ARA/1399/NCB/W-009 می باشد، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی (21) روز تقویمی ارائه نمایند.

وصول شرطنامه از آدرس ذیل:

اداره خط آهن افغانستان، واقع سرک پل چرخی مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل افغانستان، تعمیر جدید منزل اول اطاق شماره ۳۳ از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۳:۳۰ بعد از ظهر ذریعه فلش میموری بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ (30) سرطان ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها می باشد صورت می گیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ (۴۴۵۰۰-) چهل و چهار هزار و پنج صد افغانی به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی می باشد.

زمان آفرگشایی: ۳۰/ سرطان/ ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر، منزل دوم اطاق جلسات.

آدرس: سرک پل چرخی مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل- افغانستان

شماره تماس: 0771920846 & 0773005100

ایمیل آدرس ها:

procurement@ara.gov.af

b.ibrahimi815@gmail.com  

داوطلبی های بیشتر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۲ - ۱۲:۵۲ کابل_ افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی مزایده!

اداره مستقل خط آهن افغانستان، خدمات تخلیه و بارگیری اموال تجارتی و ترانزیتی در ایستگاه خط آهن آقینه خویش را طبق مزایده جهت جمع‌آوری عواید به اعلان مزایده سپرده و جلسه مزایده بعد از 11 . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۲ - ۱۲:۴۳ کابل_ افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی مزایده!

اداره مستقل خط آهن افغانستان، خدمات تخلیه و بارگیری اموال تجارتی و ترانزیتی در ایستگاه خط آهن تورغندی خویش را طبق مزایده جهت جمع‌آوری عواید به اعلان مزایده سپرده و جلسه مزایده بعد از 11 . . .

شنبه ۱۳۹۹/۸/۳ - ۱۴:۱۸ کابل- افغانستان
Background image

اعلان مزایده

اداره مستقل خط آهن افغانستان پروژه «خدمات تخلیه و بار گیری اموال تجارتی و ترانزیتی در ایستگاه خط آهن روزنک ولایت هرات» خویش را، جهت جمع آوری عواید، به اعلان مزایده گذاشته است.

شرکت‌های . . .

Back to tenders