اعلان مجدد داوطلبی!

Sayed Zaher Mo…
اداره خط آهن

Publish Date

Closing Date

Location کابل- افغانستان

فورم شماره : P-01

عنوان پروژه: اعمار 8 باب پوسته امنیتی مورد نیاز فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات

اداره خط آهن افغانستان، برای بار دوم طی سال مالی 1399، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌کند تا در پروسه داوطلبی "اعمار 8 باب پوسته های امنیتی مورد نیاز فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات" دارای نمبر تشخصیه ARA/1398/NCB/W-006 می‌باشد، اشتراک کنند.

داوطلبان می‌توانند آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا بعد از نشر اعلان تا (23) روز تقویمی ارائه نمایند.

وصول شرطنامه از آدرس:

اداره تدارکات ملی و اداره خط آهن افغانستان، واقع سرک پل چرخی مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل افغانستان؛ تعمیر جدید منزل اول اطاق شماره 33.

زمان دریافت شرطنامه و ختم تسلیمی آفرها:

متقاضیان می‌توانند شرطنامه را از ساعت 8:30 صبح تا 3:30 بعد از ظهر ذریعه فلش میموری از آدرس ذکر شده دریافت کنند و تا تاریخ (8) جوزا 1399 ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد تسلیمی آفرها می‌باشد، آفرهای خویش را تسلیم دهند. قابل ذکر است که آفرهای دیر رسیده از ضرب‌الاجل تعیین شده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر مبلغ (855,000)  هشت صدو پنجاه و پنج هزار افغانی به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی می‌باشد.

زمان آفرگشائی: 8/3/1399 ساعت 10:00 قبل از ظهر، منزل اول اطاق شماره 30.

آدرس: سرک پل چرخی مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل- افغانستان.

شماره تماس: 0773005100

داوطلبی های بیشتر

یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۸ - ۹:۷ اندخوی_ فاریاب_ افغانستان
Background image

  اعلان داوطلبی!

فورم شماره: P_01 

عنوان پروژه: دیزاین و اعمار استیشن اندخوی (تعمیر استیشن، پلتفورم، سرک اتصالی و دیوار احاطه)؛

اداره خط آهن افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌کند تا در . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۱۷ - ۸:۰ کابل- افغانستان
Background image

اعلان مجدد داوطلبی!

فورم شماره : P-01

عنوان پروژه: اعمار 8 باب پوسته امنیتی مورد نیاز فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات

اداره خط آهن افغانستان، برای بار دوم طی سال مالی 1399، از تمام داوطلبان واجد . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۹:۲۱ کابل-افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی!

فورم شماره: P_01                                  

عنوان پروژه: تهیه و تدارک تیل دیزل نوع (L-02-62) ؛

اداره خط آهن افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه . . .

Back to tenders