اعلان مجدد داوطلبی!

Sayed Zaher Mo…
ARA

Publish Date

Closing Date

Location کابل_ افغانستان

فورم شماره: P_01                      

عنوان پروژه: اعمار و وصل برق تعمیر اداری آمریت خط آهن ولایت قندهار به سیستم برق شهری؛

اداره خط آهن افغانستان مجدداً از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی«اعمار و وصل برق تعمیر اداری آمریت خط آهن ولایت قندهار به سیستم برق شهری» که دارای نمبر تشخیصیه« شماره داوطلبی: ARA/1399/NCB/W-009» می‌باشد، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا بعد از نشر اعلان تا )21( روز تقویمی ارایه نمایند.   

وصول شرطنامه از آدرس:

متقاضیان می‌توانند شرطنامه را از اداره خط آهن افغانستان- واقع سرک پل چرخی، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل افغانستان، تعمیر جدید، منزل اول اتاق شماره 33- از ساعت 8:30 صبح تا 3:30 بعد از ظهر ذریعه فلش میموری بدست آوردند.

تسلیمی آفرها تا تاریخ (23) جدی (1399) ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها می‌باشد صورت می‌گیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر مبلغ  (44500) چهل و چهار هزار و پنج‌صد افغانی به شکل تضمین بانکی و یا پول نقد بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی می‌باشد.

زمان آفرگشائی: 23 / جدی/1399 ساعت 10:00 قبل از ظهر، منزل دوم اطاق جلسات

آدرس: سرک پل­چرخی مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل- افغانستان؛

شماره تماس:   0773005100 و 0771920846

ایمیل آدرس ها:

Procurement@ara.gov.af  &  b.ibrahimi815@gmail.com

 

داوطلبی های بیشتر

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ - ۱۶:۰ کابل_ افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی!

فورم شماره: P_01                                  

عنوان پروژه: 81 قلم قرطاسیه باب مطبوع و غیر مطبوع مورد ضرورت سال مالی 1400؛

اداره خط آهن افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲ - ۹:۳۹ کابل_ افغانستان
Background image

اعلان مجدد داوطلبی!

فورم شماره: P_01                      

عنوان پروژه: اعمار و وصل برق تعمیر اداری آمریت خط آهن ولایت قندهار به سیستم برق شهری؛

اداره خط آهن افغانستان مجدداً از تمام داوطلبان واجد شرایط . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۲ - ۱۲:۵۲ کابل_ افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی مزایده!

اداره مستقل خط آهن افغانستان، خدمات تخلیه و بارگیری اموال تجارتی و ترانزیتی در ایستگاه خط آهن آقینه خویش را طبق مزایده جهت جمع‌آوری عواید به اعلان مزایده سپرده و جلسه مزایده بعد از 11 . . .

Back to tenders