انجنیر جیودیزی و کارتوگرافی

Kalimullah Sah…
یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۵ - ۱۴:۱۸
جیودیزی

Publish Date

Closing Date

Location

کابل-افغانستان

Sorry...This form is closed to new submissions.

 

لایحه وظایف nTA

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

 

عنوان وظیفه:

 انجنیر جیودیزی و کارتوگرافی

 

بست:

D2,  NTA

 

وزارت یا اداره:

اداره خط آهن افغانستان

 

بخش مربوطه:

ریاست مطالعات و پروژه سازی- معاونیت تخنیکی

 

موقعیت بست:

کابل

 

تعداد بست:

۱

 

گزارشدهی به :

آمریت سروی و مطالعات/ ریاست مطالعات و پروژه سازی

 

گزارش­گیر از:

ندارد

 

       

..........................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: سروی مقدماتی و تخنیکی ، تثبیت مسیرپروژه‌ها و نقطه گذاری ارقام تهیه شده بعد از سروی پروژه ها، مطالعه ساحه از طریق  سیستم اطلاعات جغرافیائی، ترتیب و تنظیم گزارشات و ارایه آن به بخش مربوطه جهت بهبود و موثریت امور فعالیت های کاری پروژه.

صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. سروی مقدماتی و تخنیکی پروژه‌ها جهت دستیابی به ارقام تهیه شده از ساحه و ترتیب نقاط کنترولی یا بینچ مارک بمنظور سروی توپوگرافی مسیر پروژه های خط آهن که جدیداً احداث می گردد؛
 2. تحلیل دیتا، نقطه گذاری(پلات) ارقام تهیه شده بعد از سروی تخنیکی ساحه و ترتیب نقشه‌های مربوط و ارائه آن به بخش مربوطه جهت دیزاین پروژه؛
 3.  تثبیت سنترلاین مسیر پروژه‌های خط آهن؛
 4. استفاده از آلات و وسایل فنی و تخنیکی معاصر در پروسه سروی فنی و تخنیکی پروژه‌ها جهت داشتن نقشه جات مسیر پروژه‌ها با کوردینات؛
 5. تهیه و ترتیب مشخصات تخنیکی معیاری سروی و مطالعات پروژه‌ها و شبکه کورس، جهت استفاده و ارائه خدمات مؤثر در زمینه؛
 6. تهیه و ترتیب نقشه های مختلف المقیاس نظر به تقاضا ها به منظور تثبیت موقعیت پروژه های خط آهن؛
 7. تهیه و ترتیب انواع نقشه های توپوگرافی و کارتوگرفی بزرگ مقیاس با استفاده از تصاویر هوایی و ماهواره یی بمنظور استفاده؛
 8. تهیه و ترتیب نقشه ها برای سروی های ساحوی و تهیه و ترتیب اطلس خط آهن؛
 9. تحقیقات روی معلومات به اساس مشخصات فضایی و غیر فضایی جهت درج در دیتابیس؛
 10. تهیه و ترتیب  نقشه های توپوگرافی و کارتوگرافی و Satellite Imagery در مقیاس های مختلف؛
 11. برنامه ریزی در امور مربوط به فعالیت جیودیزی و کارتوگرافی؛
 12. استفاده از کورس استیشن های دائمی و شبکه های جیودیزیکی؛
 13. تحلیل و تجزیه ارقام که توسط (GIS) بمنظور نتیجه گیری ترسیم گراف بدست می آید؛
 14. مطالعه ساحه و مسیر پروژه های خط آهن از طریق سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) جهت سروی ابتدائی و تخنیکی پروژه ها.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
 2. تهیه و ترتیب سیستم فایلنگ ( دوسیه بندی) به شکل هارد و سافت جهت حفظ و نگهداشت اسناد و دسترسی به موقع؛
 3. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 4. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود؛

وظایف هماهنگی:

 1. تأمین ارتباط و هماهنگی بابخش های مربوطه، جهت تسهیل و تسریع جهت بهتر انسجام امور کارها؛

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری جیودیزی، سیستم اطلاعات جغرافیائی(GIS) و مدیریت انجنیری سروی به درجات تحصیلی بلندتر در رشته‌های فوق ترجیح داده می‌شود.

تجربه کاری: داشتن تجربه کاری عملی دربخش سروی پروژه‌ها مرتبط به وظیفه حد اقل 5  سال برای لیسانس و 4 سال برای ماستر.

 1. مهارت های لازم:
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه (Auto CAD Civil3D،GIS) و سایر برنامه های مرتبط به وظیفه.
 • آشنائی کامل با تکنالوژی عصری سروی((Total Station Leica, Level ,GPS, DGPS/GNSS

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

از تمام کاندیدان محترم تقاضا می‏گردد تا کاپی‌های خلص سوانح (cv)، سند تحصیلی تائید شده وزارت محترم تحصیلات عالی، سند تجربه کاری، قرارداد و تذکره خویش را در فارمت پی دی اف به ایمیل‌ آدرس‌ ذیل hr.recruitment@ara.gov.af ارسال نمایند و ھمچنان از تمام کاندیدان محترم تقاضا می‏گردد تا عنوان بست را در درخواست خویش ذکر نمایند.