پروژه‌های تکمیل شده

 1. دیزاین و ساختمان استیشن خط آهن اندخوی( تعمیر استیشن، پلاتفورم، دیوار احاطه و سرک اتصالی)
 2. دیتیل دیزاین فاز دوم قطعه چهارم پروژه خط آهن خواف- هرات به طول 44 کیلومتر
 3. دیتیل دیزاین و ساختمان خط آهن آقینه- اندخوی به‌طول 30 کیلومتر
 4.  سروی، دیزاین و ساختمان 10 کیلومتر خط آهن مورد نیاز استیشن خط آهن آقینه
 5. تهیه مواد خام ریلی ( ریل، سویچ، سلیپر) مورد نیاز 10 کیلومتر خط آهن استیشن آقینه
 6. خریداری تجهیزات روی ساخت پروژه خط آهن آقینه- اندخوی به طول 30 کیلومتر
 7. اعمار سایه بان و نصب فنس جهت احاطه استیشن های قطعه سوم خط آهن خواف- هرات
 8. بازسازی 13 کیلومتر استیشن خط آهن تورغندی
 9. تدارک وسایط تخلیه و بارگیری خط آهن حیرتان- مزار شریف
 10. مطالعات تخنیکی اقتصادی پروژه خط آهن تورغندی- هرات
 11. حفظ و مراقبت خط آهن حیرتان- مزار شریف طور همه ساله
 12. خریداری و انتقال کانکس ها و تجهیزات دفتری برای استیشن های خواف- هرات
 13. اعمار پلاتفورم استیشن خط آهن آقینه
 14. اعمار 11 باب پوسته‌های امنیتی مورد نیاز قطعه سوم خط آهن خواف- هرات
 15. ساختمان تعمیر اداری خط آهن ولایت کندهار
 16. ساختمان تعمیر اداری ریاست خط آهن ولایت هرات
 17. ساختمان تعمیر اداری ریاست خط آهن ولایت بلخ
 18. اعمار تعمیر تشریفاتی استیشن تورغندی
 19. اعمار سرک تاسیسات خط آهن استیشن آقینه
 20. اعمار درب دوستی
 21. نصب و منتاژ یک باب ترانسفرمر 400 کیلو وات تعمیر اداری ریاست خط آهن هرات
 22. نصب و منتاژ یک باب ترانسفرمر 400 کیلو وات تعمیر اداری ریاست خط آهن بلخ
 23. تهیه و نصب برق سیستم سولری برای استیشن های قطعه سوم خط آهن خواف- هرات
 24. تکمیل کارهای باقی مانده‌ی پروژهِ ساختمان خط آهن آقینه – اندخوی؛
 25. تثبیت مسیر، سروی مشاهداتی و ساحوی ابتدایی پروژه خطوط آهن مزار شریف -کابل -پشاور