«سازمان همکاری خطوط آهن OSJD»

Sayed Zaher Mo…
OSJD

«سازمان همکاری خطوط آهن OSJD» یکی از مهمترین سازمان های بین‌المللی است که در عرصۀ توسعه و تقویت ترانسپورت خط آهن فعالیت دارد  و تاکنون 29 کشور، به‌شمول افغانستان عضویت این سازمان را کسب کرده‌اند.

هدف اصلی «سازمان همکاری خطوط آهن OSJD» ایجاد روابط، هماهنگی و همکاری در راستای پیشرفت ترانسپورت خط آهن، به‌خصوص در میان کشورهای آسیایی و اروپایی است.

سازمان OSJD تلاش دارد که زمینۀ رقابت بهتر، ازدیاد دهلیز‌های خطوط آهن میان قاره‌یی، ترویج تکنالوژی‌های جدید، راه‌اندازی حمل‌ونقل ترکیبی، همکاری‌های علمی و تخنیکی در بخش خط آهن را، فراهم کند.

همچنان، این سازمان قانون و مقررات ترانسپورت بین‌المللی خط آهن را، جهت انتقالات ساده، سریع و مصون اموال و مسافرین از طریق خط آهن، برای کشورهای عضو تهیه و تدوین کرده است.

این سازمان، با بسیاری از سازمان‌های بین‌الدولتی و بین‌المللی فعال در عرصۀ حمل‌و‌نقل خط آهن؛ مانند: UNECE، UNESCAP، DG MOVE، OTIF، CIT، EAEC، UIC، ERA، CCTT، UITP، FIATA، FTE هماهنگی و همکاری دارد.

عضویت در «سازمان همکاری خط آهن OSJD»

در خواست اداره خط آهن افغانستان برای عضویت در «سازمان همکاری خطوط آهن OSJD » در چهل و دومین نشست مجمع وزیران این سازمان، در شهر ویلنوس کشور لیتوانی، پذیرفته شد.

این نشست که به تاریخ 5 و 6 جون سال 2014 میلادی و با حضور اکثر اعضا برگزار شده بود، موضوع عضویت افغانستان در سازمان (OSJD) به بحث گرفته شد و سپس مورد تأیید قرار گرفت.

با پیوستن افغانستان به «سازمان همکاری‌های خط آهن OSJD»، زمینۀ اتصال شبکۀ خط آهن کشور، به شبکههای خطوط آهن کشورهای منطقه، به شکل بهتر مساعد شده است.

از سوی دیگر، در انتقال آسان‌تر اموال تجاری افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی کمک کرده و اعتبار خط آهن کشور بر اساس معیارهای بین‌المللی را، نیز بلند برده است.

همچنان، عضویت افغانستان در «سازمان همکاری خط اهن OSJD»، شرایط را برای استفاده از تجربیات کشورهای عضو، در خصوص ایجاد، توسعه و مدیریت حمل‌ونقل ترانسپورت خط آهن، هموار کرده است.

زمینه تبادل اطلاعات حقوقی و تخنیکی میان اداره خط آهن افغانستان و این سازمان نیز فراهم شده و نمایندۀ اداره خط آهن افغانستان در اجلاس‌های وزیران، روسای خطوط‌آهن‌ و جلسات تخصصی آن شرکت می‌کند.

علاوه بر این‌ها، اکنون افغانستان به مجلات و نشریات OSJD که به انتقال تجربیات خطوط آهن، دستاوردها، معرفی امکانات و توانایی‌های خطوط آهن کشورهای عضو، آمار حمل‌ونقل بار و مسافر و موضوعات تخنیکی در حوزه ترانسپورت خط آهن می‌پردازند، دسترسی دارد. 

عضویت‌ در سازمان‌های بین المللی و منطقوی
همه عضویت‌ها