گالری

بندر حيرتان امروز؛ از طریق خط آهن حیرتان امروز به تعداد ۱۸ واگون اموال تجارتی که وزن مجموعی آن ۱۱۴۵ تن و بخش زیاد آن میوه خشک است، به کشور های آسیای مرکزی صادر شده است!

اشتراک سخنگوی اداره خط آهن افغانستان در برنامه "نیمه ورځ" طلوع نیوز

بندر حيرتان امروز؛ روند انتقال اموال تجارتی توسط خط آهن افغانستان به گونه ای عادی جریان داشته که امروز از طریق خط آهن حیرتان ۱۶۰ واگون اموال تجارتی که ۱۰۰ آن مواد خوراکی و ۶۰ آن مواد نفتی است، به کشور وارد شده است.

در برج جدی ۱۴۰۱ هـ.ش از طریق خط آهن افغانستان (۴۶۴۹۶۹) تُن متریک اموال تجارتی انتقال شده است

بندر حيرتان؛ امروز انتقالات از طریق خط آهن به گونه‌ای عادی جریان دارد!

سخنرانی ملا بخت الرحمن شرافت؛ سرپرست اداره خط آهن افغانستان در مراسم امضاء قرارداد حمایت تخنیکی خط آهن حیرتان - مزارشریف با شرکت منصور فاتح؛

سخنرانی شیخ نورالحق انور؛ رئیس عمومی اداره امور ا.ا.ا در مراسم امضاء قرارداد حمایت تخنیکی خط آهن حیرتان - مزارشریف با شرکت منصور فاتح؛

مراسم امضاء قرارداد حمایت تخنیکی خط آهن حیرتان - مزارشریف با شرکت منصور فاتح!

مصاحبه ای ویژه عبدالسمیع درانی، سخنگوی اداره با آژانس سپوتنیک

حضور عبدالسمیع درانی، سخنگوی اداره خط آهن در برنامه (شمشاد او خلک) در تلویزیون شمشاد

کلیپ تهیه شده توسط مرکز رسانه های ا.ا.ا در رابطه به فعالیت های اداره خط آهن

در ۶ ماه گذشته انتقالات و عواید خط آهن ۲۲٪ افزایش کرده، به اندازه (۱،۷۱۷،۹۴۸) تن متریک اموال وارد و (۱۵۸،۶۵۱) تن متریک صادر شده که مبلغ ۱،۴ میلیارد افغانی عواید بدست آمده است. جزئیات بیشتر در کلیپ

سخنرانی ملا بخت الرحمن شرافت؛ رئیس عمومی اداره خط آهن افغانستان در مراسم افتتاح امور ترمیمات قطعه سوم خط آهن خواف – هرات

مصاحبه ویژه ملا بخت الرحمن شرافت؛ رئیس عمومی اداره خط آهن با آریانا نیوز

وضاحت سخنگوی اداره خط آهن افغانستان در مورد دهلیز اقتصادی که تازه بین کشورهای افغانستان، ازبکستان، چین و قرغزستان ایجاد شده است.

هیئت اداره خط آهن در جلسه دفاعیه مونوگراف محصلین خط آهن پوهنتون پولی‌تخنیک اشتراک کرد.

Pagination