گالری

در برج دلو از طریق خط آهن (۳۸۱۴۶۹) تُن متریک انتقالات صورت گرفته است

هفته گذشته از طریق خط آهن (۱۰۲۳۲۷) متریک تُن انتقالات صورت گرفته است

هفته گذشته از طریق خط آهن (۹۱۵۹۳) متریک تُن انتقالات صورت گرفته است

هفته گذشته از طریق خط آهن (۸۱۵۷۷) متریک تُن انتقالات صورت گرفته است

هفته گذشته از طریق خط آهن (۷۹۸۳۴) متریک تُن انتقالات صورت گرفته است

در برج جدی از طریق خط آهن (۳۸۶۶۴۹) متریک تُن انتقالات صورت گرفته است

هفته گذشته از طریق خط آهن (۸۷۲۶۶) متریک تُن انتقالات صورت گرفته است

کنفرانس خبری اداره خط آهن در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت!

سخنرانی عبدالسمیع درانی، سخنگوی اداره خط آهن افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی حساب دهی دولت به ملت!

سخنرانی انجنیر عبدالباری صدیقی، معاون تخنیکی اداره خط آهن افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی حساب دهی دولت به ملت!

سخنرانی ملا بخت الرحمن شرافت، رئیس عمومی اداره خط آهن افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی حساب دهی دولت به ملت!

فعالیت‌های اداره خط آهن افغانستان در ماه سرطان سال جاری

سخنرانی محترم مفتی شیخ نوراحمد اسلام جار، والی ولایت هرات در مراسم افتتاحیه آغاز انتقالات‌اموال تجارتی با جمهوری اسلامی ایران از طریق خط آهن قطعه سوم خواف-هرات!

سخنرانی محترم مولوی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ا.ا.ا در مراسم افتتاحیه آغاز انتقالات‌اموال تجارتی با جمهوری اسلامی ایران از طریق خط آهن قطعه سوم خواف-هرات!

سخنرانی ملا بخت الرحمن شرافت، رئيس عمومی اداره خط آهن افغانستان در مراسم افتتاحیه آغاز انتقالات‌اموال تجارتی با جمهوری اسلامی ایران از طریق خط آهن قطعه سوم خواف-هرات!

فعالیت های اداره خط آهن افغانستان در ماه جوزای سال جاری!

Pagination