بست های خالینمایش همه

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱/۶ - ۱۰:۳

کابل-افغانستان

Background image

مدیر بخش سازمان OSJD و UIC اداره خط آهن افغانستان

هدف وظیفه   : مدیریت و هماهنگی بخش بهره برداری و انتقالات با سازمان OSJD. و اتحایده  UIC در مورد خط آهن

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۵ - ۱۱:۲۱

کابل- افغانستان

Background image

فوکل پاینت آمریت مالی و حسابی اداره خط آهن (ریاست مالی و حسابی وزارت مالیه)

هدف وظیفه: تسلیم دهی تمام اسناد امور مالی و حسابی، عوایدی و اداری به وزارت مالیه، بانک مرکزی، ریاست عمومی عواید و سایر ادارات عندالضرورت، پیگری و تعقیب بموقع اسناد جهت حصول اطمنان و . . .

بسته شدهنمایش همه

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۵ - ۱۱:۲۱

فوکل پاینت آمریت مالی و حسابی اداره خط آهن (ریاست مالی و حسابی وزارت مالیه)

هدف وظیفه: تسلیم دهی تمام اسناد امور مالی و حسابی، عوایدی و اداری به وزارت مالیه، بانک مرکزی، ریاست عمومی عواید و سایر ادارات عندالضرورت، پیگری و تعقیب بموقع اسناد جهت حصول اطمنان و . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۵ - ۱۱:۱۶

مسئول عواید و بارنامه ها

عنوان وظیفه: مسئول عواید و بارنامه ها

وزارت یا اداره: اداره خط آهن افغانستان

موقعیت: ولایت بلخ ( استیشن حیرتان مزار شریف)

گزارشدهی به: آمریت بهره برداری

............................ . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۵ - ۱۱:۱۴

کارمند عواید و بارنامه ها

عنوان وظیفه: کارمند عواید و بارنامه ها

وزارت یا اداره: اداره خط آهن افغانستان

موقعیت: ولایت بلخ ( استیشن حیرتان مزار شریف)

گزارشدهی به: آمریت بهره برداری

........................ . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۵ - ۸:۵۰

مسٔول عواید و بهره‌برداری و عملیات

هدف وظیفه: تنظیم امور عوایدی، انکشاف و طرح پلان جهت بلند بردن عواید، تشخیص منابع عایداتی، جمع آوری عواید اداره، نظارت و کنترول از امور مربوطه.

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - ۱۰:۱۸

آمر حفظ و مراقبت تجهیزات و رولینگ ستاک

هدف وظیفه: توانایی های لازم بمنظور حفظ و مراقبت تجهیزات و رولینگ ستاک خط آهن جهت انجام بموقع و مفید امور عملیات بهره برداری خط آهن.

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ - ۱۰:۱۸

مدیر عمومی تسهیل قراردادها و پلانگذاری

هدف وظیفه: مدیریت قرار دادها و برنامه ریزی در راستای جمع آوری معلومات قرارداداها و پروسه عقد قرارداد ها، طرح و ترتیب پلان تدارکاتی اداره مربوطه ، انکشاف دیتابیس و آرشیف و حمایت از روند . . .

بازنمایش همه

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱/۶ - ۱۰:۳

کابل-افغانستان

Background image

مدیر بخش سازمان OSJD و UIC اداره خط آهن افغانستان

هدف وظیفه   : مدیریت و هماهنگی بخش بهره برداری و انتقالات با سازمان OSJD. و اتحایده  UIC در مورد خط آهن